• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Arkamızda Dönen Dolaplar

 

Yazar:        Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:    Kubbealtı
Yayın Yılıi:  2007

Sâmiha Ayverdi, vefâtından sonra neşredilen bu kitabında, târihimize, millî ve mânevî değerlerimize âit hâtıralarını anlatır. Ayrıca geçmişte Ermeni, Rum ve Yahûdi gibi azınlıkların ülkemizde oynadıkları oyunlara da dikkatimizi çekerek günümüzde gelişen siyasi olayların sebep ve neticelerini daha iyi anlamamızı sağlayacak ip uçları verir.

 

 

Paşa Hanım

 

Yazar:        Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:    Kubbealtı
Yayın Yılı:   2009


Sâmiha Ayverdi, hatıralar serisinin bu kitabında, Fatih’den bu yana devlete yön veren tarihi şahsiyetlerin  müsbet ve menfi davranışlarını ele alarak anlatırken, bu olayların ışığında devlet adamının nasıl olması gerektiğinin sırlarını açıklar ve bize tarih şuuru aşılamaya gayret eder. Yaşadığı devirde şahit olduklarını ve kendisine anlatılanları esas alarak milli ve manevi değerlere sahip değişik şahısların hatıralarını nakleder. Bütün bunlara İslam imanı ve tasavvuf penceresinden de bakıp bize ayna tutarak iç alemimizi ve düşünce sistemimizi aydınlatmaya çalışır.

f t g m