• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Samiha Ayverdi'nin Romancılığı

Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Emine Gözde Özgürel'in, Türk Edebiyat ve Kültür Dünyamızın en önemli ve üretken yazarlarından biri olan aynı zamanda da TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği’nin kurucusu olan Muhterem büyüğümüz Samiha Ayverdi'nin romancı kimliğini farklı boyutlarıyla ele aldığı, 2011 İLESAM-AKÇAĞ İnceleme-Araştırma Dalı'nda Birincilik Ödülü kazanan "Samiha Ayverdi'nin Romancılığı" adlı çalışması AKÇAĞ KİTAPEVİ tarafından basılmıştır. Kitap, 24 Mart 2013 Pazar günü, Ankara 7. Kitap Fuarı'nda, ilk kez olarak okurla buluşmuştur. Kitapseverlere duyrulur…

------------------

Öğrencim ve asistanım Emine Gözde Özgürel, elinizdeki bu çalışmasında Cumhuriyet dönemi Türk romanının önde gelen isimlerinden biri olan Samiha Ayverdi’nin roman türünde verdiği eserlerin özgün yanlarını, sistemli ve bilimsel bir yöntemin ışığında keşif yolculuğuna çıktı. Her edebiyat türü gibi roman da hem teknik hem estetik hem de içerik bakımından okuyucular tarafından keşfedilmeyi bekleyen çok çeşitli ve derin zenginlikler barındırır. Ancak okuyucu, çoğu zaman edebiyat bilimcisinin, araştırmacı, incelemeci ve eleştirmeninin kılavuzluğuna ihtiyaç duyar. Samiha Ayverdi, kültürel arkaplanı oldukça zengin bir Türk romancısıdır. Emine Gözde Özgürel de benim hazırladığım Roman Çözümleme Yöntemi adlı eserde önerdiğim yönteme ve terminolojiye bağlı kalarak Samiha Ayverdi’nin romanlarını anlamada ve anlamlandırmada oldukça başarılı bir kazı çalışması yaptı. Kendisini kutluyorum.

Prof. Dr. Nurullah Çetin

Yazarından esere ilişkin:

Samiha Ayverdi’nin Romancılığı adlı çalışmamızı kaleme alırken, ilkeleri İslam tasavvuf felsefesinin öngördüğü ruhsal gelişim basamaklarının seyrine uygun tarzda belirlenmiş bir manevi arayış ve aydınlanma süreci içerisine giren insanın ‘kahramanca’ kendinden kendine gerçekleştirdiği, ruhunun arkaik köklerini keşfetme ve bütünsel benine kavuşma yolculuğunu öyküleyen Ayverdi’nin romanlarına derinlik kazandıran nitelikleri anlamak ve aktarmak gayesinde olduk. Bunu yaparken yazarın kültürel, tarihî, dinî, felsefi birikiminin geniş coğrafyasına açılmak gerekmekteydi. Bu yolculukta yarım asır oynayan kalemi dinledik ve romanların kurgusal boyutunu, kullanılan tekniğin yazarın felsefi art planı ile nasıl örtüştüğünü; anlatı kipi, mekân kurgusu, şahısların mizacı ve şahıslar kadrosunun biçimlendirilmesi, dil ve biçem özellikleri gibi öğeler yoluyla ortaya koyduk. Böylece, bir sufinin romanlarını biçimlendiren düşünce dünyasını, büyük insan kütlesi için kavranabilir kılmayı amaçladık.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sahasında kalem oynatmış bir dervişin; bir esrime anının içinden değil; tam bir farkındalık ve dikkatle; Türk kültür, edebiyat ve siyasî tarihinin verileriyle dopdolu, geniş ve berrak bir hafızanın ışığında kaleme aldığı romanlarını, İslam tasavvuf felsefesinin etkileri üzerinden incelemek ve bu yolla hem romanların içerdiği mistik özü edebiyat biliminin objektif aynasında izlemek; hem de dünya görüşü önemli olmaksızın, yetkin edebî ürün ile buluşmak isteyen her okurun görüş sahasını Ayverdi’nin romanlarının geniş coğrafyasına doğru genişletmek, asıl gayemizdir.

Umut ederiz ki gayemiz gerçekleşsin. Gayret bizden, yardım Allah’tan...

Arş. Gör. Emine Gözde Özgürel

f t g m