• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Mükemmeli Arayanlara… Sâmiha Ayverdi’den “Yaşayan Ölü”

Mükemmeli Arayanlara… Sâmiha Ayverdi’den “Yaşayan Ölü”

Nagehan Penpeci,19 Şubat 2012

Sâmiha AyverdiYüce şahsiyetler bazen sessizlik içinde kaybolurlar. Aslında onlar her dem ayaktadır, biz göremeyiz. Ya da efsûnlu yekpârelerini herkese nasip etmezler. Şükür ki, yüce bir münevver kısıtlı olmak kaydıyla aşk’larının sırrını bize ifşa ediverdiler.

Aşk dedim de bu öyle bir aşk ki, büyüklerin En Büyüğe ulaştığı, onların baktığı her şeyde En Mükemmeli gördükleri bir aşk.. Sır-ı kâtibe erişmek zor, amma herkes kendi ölçüsünce hikmete nail olmuş, o hikmeti hücrelerine işlemiştir. Biz de kendi ölçümüzce kıymetli müverrihin yazdıklarını gönlümüze aldık. Ve istedik ki, bu muazzezden faydalanan yalnız bizler olmayalım.

O baharın adı Sâmiha Ayverdi / O’na bu maneviyatı Tanrı verdi / Hakk’tı aklına geleni, zikri, kuvveti / Onun ikinci aşkı da Türk Milleti

Samihâ Ayverdi’nin kıymetli kitaplarından biri de ‘Yaşayan Ölü’. Nefsin nasıl mağlup edildiği, bunu sağlayan kuvvetin güçlü bir iman olduğu anlatılmaktadır. Kitapta olaylar iki arkadaş olan Seniyye ve Leyla’nın mektuplarında anlatılır. Kitapta geçen diğer isimler; Ekmel Haydar, Ayşe, Gerçek Çelebi’dir.

Ekmel Haydar, Seniyye’nin eşidir. Ekmel’e giydirilen kıyafet mükemmeliyettir. Ayşe, mükemmeli seven, mükemmelden En Mükemmel’e ulaşmayı başaran mütevazi ruhtur. Çelebi ise tasavvuf ehlidir.

Kitapta en çok dikkati çeken ruhun insan tasvirlerine büründürülüp gün yüzüne çıkarılmasıdır.

Sâmiha Ayverdi’nin üslubu okuyucuyu kendine çekiyor. Ve kitapta cümlelerin altında çok ince anlamlar gizli.

Hacimce az, mânaca oldukça fazla bir kitap. Dili günümüz Türkçesine göre biraz ağır. Ama Ayverdi’nin bir kitabını okuyan ikincide kelimelere aşinâ oluyor.

Hiç kimse kendini bu kitaptan mahrum bırakmamalı, tabi hikmetlerin sırrına erişmek istiyorsa…

f t g m