• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Dr. MÜJGÂN CUNBUR

Dr. MÜJGÂN CUNBUR

12 Ocak 1926’da İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimine 1933’te Ankara Dumlupınar İlkokulunda, Mehmed Âkif’in İstiklâl Marşı’nı yazdığı odada başladı ve aynı okuldan mezun oldu. İstanbul’da başladığı orta tahsilini, Ankara’da bitirdi. 1945’te Ankara Kız Lisesi’nden mezun oldu. Yüksek tahsilini Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 1948’de tamamladı. 1952’de edebiyat doktoru unvanını aldı. Ayrıca 1947-1948 yıllarında, Yüksek öğrenimi sırasında, Adnan Ötüken’in D.T.C. Fakültesi’nde açtığı Kütüphanecilik Kursu’na devam etti. 

1952’de girdiği imtihanı kazanarak, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi’nde çalışmaya başladı. 1955’te Millî Kütüphane’ye nakledildi. Millî Kütüphane’de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 1965 yılında Millî Kütüphane Genel Müdürü oldu. 

1976’da Kültür Bakanlığı müşavirliğine tayin edildi. 1978’de müşavirlik kadrosuyla yeniden Millî Kütüphane müdür vekilliğine getirildi. Kütüphane statüsünün Başkanlığa çevrilmesi üzerine, 1984’te Başkanlık görevine getirildi. 1987’de emekliye ayrıldı. 

1960-1984 yılları arasında D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü’nde -ek görevle- öğretim görevlisi olarak çalıştı. 

Kültür Bakanlığı’nca, Atatürk Kültür Yüksek Kurumu’nun kuruluş çalışmalarında görevlendirildi. Yüksek Kuruma bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne 1984’ten itibaren aslî üye seçildi. 1995’ten itibaren de Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi’nde üye olarak, bu projenin Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi Alt projesinde başkan olarak çalıştı. 

Yazı hayatına 1948’de başladı. Makaleleri çok sayıda dergi ve bazı gazetelerde neşredildi. Türk Ansiklopedisi’nde kütüphanelerle ilgili maddeleri yayımlandı. Az sayıda şiir yazdı. Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı Bin Temel Eser ve Yayın Komisyonlarında üye olarak görev yaptı. 

Türk Kütüphaneciler Derneği, Türk Dil Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Türk Kadınları Kültür Derneği, Millî Kütüphaneye Yardım Derneği, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma Derneği, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu gibi derneklerde üyelik yaptı. Eskişehir Yunus Emre Kültür Vakfı, Bolu Köroğlu Kültür Vakfı, Cenan Vakfı mütevelli heyetlerinde kurucu üyedir. 1965-1978 arasında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda Millî Kütüphane temsilcisi olarak bulundu ve 1970-1978 arası iki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Kitaplarından ‘Karacaoğlan-Hayatı ve Şiirleri’ Tarsus Belediye Başkanlığı’nın 5 altın ödülünü kazandı. ‘Atatürk ve Millî Kültür’ Sakarya Valiliğince, başarılı öğrencilere ödül olarak verilmek üzere, 2006’da yeniden iki kere basıldı.

1986’da Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın Türk Kültürü’ne Üstün Hizmet armağanını, İLESAM’ın Türk Kültürü’ne Üstün Hizmet Ödülünü, Türk Folklor Araştırmaları Kurumu’nun İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülünü aldı. 2006’da İstanbul Belediyesi Kültür Dairesince, Divan edebiyatına hizmetlerinden dolayı ödül verildi. 2007 yılında Millî Kütüphane Büyük Okuma Salonuna ‘Dr. Müjgân Cunbur Okuma Salonu’ adı verildi.


MÜJGÂN CUNBUR’UN KİTAPLARI 


Türk Kadın Yazarlar Bibliyografyası, 1928-1955

Fuzûlî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi

Yunus Emre’de Namaz

Yunus Emre’nin Gönlü

Milletimizi Ayakta Tutan Kıymet Hükümleri

Başakların Sesi - Türk Halk Şairleri Hayat ve Eserleri

Türk Kadınının Şiiri (N. Duranoğlu- Saryal ile birlikte)

Selçuklu Tarihi, Alparslan ve Malazgirt Bibliyografyası (İ. Binark ve N. Sefercioğlu ile birlikte)

Ölümünün 20. Yılında Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudî Arsal

Atatürk ve Millî Kültür

Karacaoğlan - Hayatı ve Şiirleri

Ali Kuşçu Bibliyografyası

Millî Mücadele’de Türk Kadını (İ. Enginün ve C. Özdemir’le ortak)

Anadolu’nun Bütünleşmesinde Ahmed Yesevî’nin Yeri

Türk Kadını İçin

Fuzûlî Divanı (Prof. Kenan Akyüz, Süheyl Beken, Doç.Dr. Sedit Yüksel’le birlikte)

Ziya Gökalp, Yeni Hayat ve Doğru Yol

Gelibolulu Mustafa Âlî, Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları (Menâkıbu’l-Hünerveran’dan uyarlama) 

Millî Kütüphane Yazmalar Kataloğu (D. Kaya ve N. Ünver ile birlikte)

Türkiye Basmaları Toplu Katalogu Arap Harfli Türkçe Eserler (1729-1928) (D. Kaya ve N. Ünver ile ortak)

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazma Eserler (D. Kaya, N. Ünver ve H. Yılmaz ile ortak)

İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi

Kenan Rifai, Seyyid Ahmet er-Rifai, (Hazırlayan; Prof. Mustafa Tahralı, Sadeleştiren M. Cunbur, 2008)

f t g m