• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Kaybolan Anahtar

Yazarı:     Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:  Kubbealtı

Samiha Ayverdi'nin Kaybolan Anahtar adlı kitabı bir bakıma bizim yeniden dirilişimizin anahtarıdır. Adeta, yılların tortuları altında gizli kalmış baha biçilmez muhteşem bir hazinenin Kaf Dağı'nın arkasına savrularak kayıplara karışmış anahtarını arayıp bu hazineye yeniden kavuşmak gayretinin aziz macerasıdır ki bu hazine bizim milli kültürümüzün ve mânevi değerlerimizin, yani, bizi biz yapan özelliklerimizin bütünüdür.

Kitaptan Alıntı:

"10 Muharremde Hz. Hüseyin Efendimizin şehâdeti var. Hz. Hüseyin Efendimizin, kâinat istese de kılına bile dokunulmazdı. Ama ilâhî takdir ile ortaya çıkması gerekli hâdiselerden biri. Ancak bizim bundan alacağımız ve bütün nesillerin alacağı dersler var. Onun için de İslâm târihi ile berâber Türk târihini çok iyi bilmek lâzım. Çünkü geleceğin anahtarı geçmişte gizlidir. Bu anahtarı almadan doğru adım atmak mümkün değildir. Hele bugünkü madde ve teknoloji ile insanların aldandığı ve aldatıldığı bir devrede. İnsanlığından çıkmışların arasında yaşarken, geçmişin anahtarlarına sâhip olmadan gelecek hakkında fikir sâhibi olmak mümkün değildir."

...Bize göre bu bir takdîr. Îtiraz etmeyiz. Lânet etmekle de vakit geçirmeyiz. Önemli olan ibret alabilmektir. Bu devirde de Hz. Hüseyin ve Muâviye vardır. Önemli olan sen hangi noktadasın? İnsanın nefsânî arzuları çalışmasına, vatanına olan hizmetine mâni olacak noktada ağır basıyor mu?

İçimizdeki Hüseyin çalışma, hizmet aşkıdır. Her türlü güzellik, doğruluk Hz. Hüseyin'dir. Kendimize âit arzu ve isteklerimiz, kinimiz, gururumuz, Muâviye'yi temsil eder.

Hangi yöndeyiz? İnsan senelerce Muâviye'ye küfredip onun ordusunda kalmış olabilir. Allah bizi bundan korusun."

f t g m