• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Kölelikten Efendiliğe

Yazar:         Sâmiha Ayverdi

Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat

"Bu risâle, İslâmla şereflenmiş her Müslüman milletin kitabıdır ve îlâ-yı kelimetullaha dâvettir."

"Ey Merd-i meydanlar! Çıkın ortaya.. Uyandırın İslam âlemini.. Çığ gibi büyüye büyüye üstümüze yürüyen tehlikeleri görmezden gelmek ve rahat döşeğimizde istirâhata  varmak haram bize.. İslâm'ın kıyâmetini koparmak için el ele vermiş şer kuvvetleri, asırlardır pusudan çıkıp çıkıp bizi hançerlemekte.. Onlara, daha nice zaman göz yumacak, karşı koymayacaksınız?"

"Köle olmayı becere bilmek, efendiliğe götürür.
Bu köleliği kime yaptığımız önemlidir.
Nefsimize mi?
Allaha mı?"

f t g m