• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Mektuplardan Gelen Ses

 

Yazar:         Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat

Yazarın iki torununa yazmış olduğu mektupları ihtivâ eden bu eserde onların şahsında vatan evlâtlarına nasihatlarda bulunur. Bu mektuplar aynı zamanda Ayverdi´nin mizâcını, karakter yapısını, ruh ve gönül dünyâsını da yansıtır.

f t g m