• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Küplüce'deki Köşk

Yazarı:      Sâmiha Ayverdi
Yayınevi:   Kubbealtı
Yayın Yılı:  1989

Kitaptan

"Câmi bir taassup ve didişme ocağı değildir. O hâlde, ey cemaat diye söze başlayan vâizden de halkın beklediği şiddet, ateş, cehennem ve zebâbi tehditleri değiş, sevgi, şefkat, dostluk, yakınlık ve İrfân-ı Muhammedî'dir.

Cemaatini bütünleştirip dünya ve ukbâ hayatlarını îmar edeceğin yerde parça parça ederek Milli Hamâsi bir anlayışın lüzûmunu hiç düşünmeden kara ve karanlık bir şekilcilik kaftanı ile sarıp sarmalayıp onu boğuyorsun.

Halbuki zavallı cemaatin kafasına bunları sokarken hiç mi hiç vatan sevgisinden, komşu hakkından, yardımlaşma borcundan, hoşgörülükten, insaf, adâlet, nezâket, ve zarâfetten tek kelime söz etmeyerek beşerî ve içtimâî bünyesi temelsiz bırakılmış bir insan kalabalığının toplumun başına gaileler, hattâ ne tehlikeler açtığını düşünmüyorsun. Dinin yâni Rûhî ve mânevi düzenin ilk şartının ahlâk ve derûni tasfiye olduğundan haber vermenin İslâm'ın başlıca şartı olduğunu hiç duymadın mı?"

f t g m