• Mütefekkir ve Mutasavvıf Yazar

  • Ölçün doğruluk olsun, aleyhinde dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

  • Sâmiha Ayverdi

  • Sâmiha Ayverdi

  • Haksız olduğun bir mes’elede, haklı olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

"ABİDE ŞAHSİYET" EMREHAN KÜEY

Emrehan Küey

Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Emrehan Küey’i 13 Mart 2006 tarihinde sabaha karşı Uşak İzmir karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucunda kaybettik. Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan Emrehan Küey, MAKSAD (Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği) Başkanlığının yanı sıra Manisa Aydınlar Ocağı ve Kuvayı Milliye Derneği Manisa Şubesi Başkanıydı.

O bir hizmet eriydi… “Dede himmet” dediklerinde “Oğul hizmet!” buyurmuşlar. İşte Emrehan Küey’in adı hizmetle anılırdı. Himmeti hak eden biriydi O. Neye hizmet etti? Türk kültürüne, Türk sanatına, Türk Edebiyatına kısacası Türk İrfanına…

Üniversiteye intisap etmeden önce kurduğu Akademi Kitabevi'yle yüzeliden fazla kitabın yayınlanmasını sağladı. Kitapları basarken ticarî zihniyetten uzaktı. İşini devam ettirebilecek geliri temin için üniversite ders kitabının haricinde bilimsel, millî kültüre yönelik yayınlar yapmıştır. Ayrıca irfan hayatımıza yön veren yüzlerce kitabın dağıtımını üstlenmiştir. Kitabevinin gayesi Türk Kültür hayatına hizmetti, dünyevî kazanç önemli değil düşüncesindeydi. Sonuçta yine O kazandı; Ahiretini...

Müdürlüğünü yaptığı C.B.Ü. Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Müdürlüğü yıllarında sözlü tarihe ışık tutacak yüze yakın adet haftalık sohbet -bunların ilk yılı kitap olarak hazırlandı; ama basılmadı-, beşi uluslar arası (Birinci ve İkinci Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler, Balkanlarda Türk Varlığı, Türkiye’nin Ermeni Meselesi, Osmanlıda İnsan Hakları) biri ulusal (Merkez Efendi, Manisa ve Mesir) nitelikte altı sempozyum ve bunların dışında, çeşitli konularda paneller düzenlemiştir. Birinci Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu Kitabı, Manisa Araştırmaları 1 ve 2, Ahmet Cevdet Paşa, Karaosmanoğlu Halit Paşa, Manisa Yangını isimli kitapları yayınladı.

Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Müdürlüğ yaptığı yıllarda da yirmiye yakın kitabın yayınlanmasını sağlamıştır. Bunlardan belki en anlamlısı Neşide Kerem Demir’in Türkiye’nin Ermeni Meselesi kitabının İngilizce tercümesini tekrar bastırmasıdır.

Çeşitli Ulusal ve Uluslar arası sempozyum ve panele tebliğle katıldı. Çeşitli konferanslar verdi. Mesnevi takrirleri yaptı.

Manisa Aydınlar Ocağı Başkanlığını birkaç dönem yaptı. Manisa Aydınlar Ocağı adına düzenlediği Çanakkale Şehitleri Fotoğraf Sergisi değil Manisa’da, tüm Ege Bölgesinde büyük bir beğeni kazandı. Sergi çeşitli illerde açıldı ve 150.000 kişinin üzerinde ziyaretçi sergiyi gezdi.

2005 yılı yaz aylarında kurduğu MAKSAD (Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği) kanalıyla 19, 20, 21 Aralık tarihlerinde Uluslararası Mevlânâ Mesnevi, Mevlevîhâneler Sempozyumunu düzenledi. Sempozyum kitabı yayın aşamasındadır.

Emrehan Küey sadece bunlarla kalmadı… Bu sayılanların birkaç kat fazlası programın ve hizmetin organizasyonda yer aldı.

O makam ve mevki peşinde koşmadı. Hizmet peşinde koştu. Ona göre “En büyük makam hizmet makamı”ydı. Nitekim yine hizmet yolunda şehid oldu. Çünkü Ankara’da Altay Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ve Türk Kadınları Kültür Derneği’nin düzenlediği "Türk Kültürü ve Türkçe Sözlükler; Kubbealtı Lugatı" konulu panele gitmiş, oradan dönüyordu. O yolda dünyada sevdiği kişilerin yanına gitti.

Ruhu şad olsun!...

f t g m