SâMİHA AYVERDİ

Mütefekkir - Yazar

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir...
 

Zeytinburnu'nun Ebedî Sâkinleri “Sâmiha Ayverdi’nin Hayatı ve Eserleri”

E-posta Yazdır PDF

“Sâmiha Ayverdi’nin Hayatı ve Eserleri”

Sâmiha Ayverdi

30 Mart 2012 Cuma Saat 19:30'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Gerçekleşecek Programın Moderatörü Mehmet Nuri Yardım, Konuk ise Aysel Yüksel.

 

Sâmiha Ayverdi Paneli

E-posta Yazdır PDF

AKDEM Derneği tarafından 31 Mart 2012 Cumartesi günü saat 14.00'da Akhisar Kültür Merkezi'nde "Sâmiha Ayverdi Paneli" düzenlenecektir. Teşriflerinizi bekleriz.

Sâmiha Ayverdi Paneli

Sâmiha Ayverdi Paneli

 

SÂMİHA AYVERDİ PANELİ

E-posta Yazdır PDF

SÂMİHA AYVERDİ PANELİ

AKDEM Derneği tarafından, 24 Mart 2012 tarihinde Eskişehir’de, 20. yüzyılın büyük mütefekkir, yazar ve mutasavvıflarından Sâmiha Ayverdi için gerçekleştirilecek olan panel’e tüm okurlarımız davetlidir.
(Program bir konser ile son bulacaktır.)

Konuşmacılar:

Esin Çelebi BAYRU
Yard. Doç. Dr. Fahrünnisa BİLECİK

24 MART 2012 / ESKİŞEHİR


Araştırma Kültür Düşünce Eğitim ve Mûsikî Derneği

 

SÂMİHA AYVERDİ'Yİ ANMA GECESİ

E-posta Yazdır PDF

SÂMİHA AYVERDİ'Yİ ANMA GECESİ VE HANCI KONSERİ

SÂMİHA AYVERDİ'Yİ ANMA GECESİ VE HANCI KONSERİ'Nİ TEŞRİFLERİNİZİ BEKLİYORUZ

Yer: Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi-ESKİŞEHİR
Târih: 2 Mart 2012-Cuma Saat: 20:00


Konuşmacılar: Rıza Tekin UĞUREL (Yazar-Bestekâr)
Mustafa ÖZÇELİK (Yazar-Şâir)

ODUNPAZARI BELEDİYESİ TASAVVUF MÛSİKÎSİ TOPLULUĞU

San'at Yönetmeni: Orhan ERYILMAZ

Volkan ÖZTÜRK/ Ney
Meriç DÜZBAŞ/ Tanbur
Ömer Faruk BAYRAKÇI/ Kânun
Orhan ERYILMAZ/ Klasik Kemençe
Fadime Şen DERTLİ/ Çello
Engin KURMAN/ Kudüm
Harun CURA/ Hânende, Dâire
Mahmut Şevket ÖZTÜRK/ Hânende
Ergün ELİBAŞ/ Hânende
Ezgi ÇELİK/ Hânende
Burcu BOYACI/ Hânende


KONSER SOHBETLE BİRLİKTE İCRÂ EDİLECEKTİR. TOPLULUK, GÜFTELERİ SÂMİHA AYVERDİ'NİN, BESTELERİNİ RIZA TEKİN UĞUREL'İN YAPTIĞI HANCI* BESTELERİ'Nİ İCRÂ EDECEKTİR.

-NOT: PROGRAM BİLETLİDİR. BİLETLERİNİZİ YKSM (YUNUS EMRE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ)'DEN TE'MİN EDEBİLİRSİNİZ.


*Hancı, Sâmiha AYVERDİ Külliyâtı, Kubbealtı Yayınevi, İstanbul.

 

İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİ

E-posta Yazdır PDF

İLESAM CUMARTESİ SOHBETLERİ VE ŞİİR DİNLETİSİ

KONU: SAMİHA AYVERDİ

(28 Ocak 2012, Saat:14-Vakıflar Genel Müdürlüğü Salonu)


Konuşmacı: Emine Gözde Özgürel

Tarih: 28 Ocak 2012

Adres
Vakıflar Genel Müdürlüğü Salonu

(Güven Park Karşısı)
Millî Müdafa Cad. No: 20 Kızılay / ANKARA

Tel : 0 (312) 415 50 00 (10-Hat)

28 Ocak 2012- Saat:14.00

www.ilesam.org.tr

 

Sâmiha Ayverdi - Hayatı, Fikirleri, Eserleri

E-posta Yazdır PDF

Çağımızın en önemli mütefekkir yazarlarından birisi olan Sâmiha Ayverdi Hanımefendi, 25 Kasım 1905 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi, Fatma Meliha Hanım, babası Yarbay İsmail Hakkı Bey’dir. Soyu, anne tarafından Kanunî zamanında yaşamış ve Budin seferinde şehit düşmüş Gül Baba’ya; baba tarafından Orta Asya’dan Anadolu’ya geçmiş Ramazanoğulları’na kadar uzanmaktadır.

Sâmiha Ayverdi

Sâmiha Ayverdi, ilk tahsilini aile çevresi içerisinde yaptı. Anne annesi Hâlet Hanım, onun şifahi kültür ve tarih şuuru kazanmasında çok etkili olmuş bir isimdir. Dedesi de ciddiyet, dürüstlük, az konuşma gibi değerler noktasında ona örnek olmuştur. Aynı şekilde anne ve babası da onun fikrî, imânî ve ahlâkî şahsiyetinin teşekkülünde müsbet rol oynamış kimselerdir. Evleri de devrin seçkin bilim ve sanat adamlarının gelip gittiği bir yerdir. Bu ortamın da onun yetişmesinde tesiri olduğu muhakkaktır.

Devamını oku...
 

Kimin Peşindeyim?

E-posta Yazdır PDF

22 Mart, O'ndan zâhiren uzak ve ayrı kaldığımız günü işâret ediyor. Kendileri'ni minnet, rahmet ve hasretle anıyoruz.

Şarkıyı bilirsiniz:
"Bir ömrü senin uğruna rüyâ gibi verdim" der.
Evet… Koca bir ömrü bize verdi… Şimdi, bakınca rüyâ gibi geliyor.
Hâlbuki hiç de rüyâ değildi.
Sizleri ne kadar çok seviyorum, ah bir bilseniz!
Çünkü, O da çok seviyordu. Ve hepimiz O’nun yetimleriyiz. Ne büyük saadet O’nun yetimi sayılmak! Ama, "Ebedî Hayy"in ne demek olduğunu da gene O’ndan öğrendik.

Hep birlikte hem öksüz ve hem de yetim kaldığımız o "buçuk günde", bizler, Kütahya’dan bir grup yâranla Alanya’da bulunuyorduk. Eşyâlarımızı henüz açmamış ve yerleşmemiştik ki; aldığımız bir telefon haberiyle, orada nezâketen bir gece kalıp, sabahleyin Kütahya’ya hareket ettik. Birlikte geçirdiğimiz o geceyi unutmak mümkün değil!

Devamını oku...
 

"Gönlümdeki Sâmiha Ayverdi"

E-posta Yazdır PDF


Kubbealtı  Sohbetleri

"Kubbealtı Sohbetleri"nin altıncısı, 06 Mart 2010 cumartesi günü, "Gönlümdeki Sâmiha Ayverdi" başlığıyla yapılacaktır. Selim İleri'nin konuşmacı olarak katılacağı programın başlama saati 16:00'dır. Katılım serbesttir.


Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı
www.kubbealti.org.tr
T: 0 212 516 23 56
F: 0 212 638 02 72

 


Sayfa 7 - 7