SâMİHA AYVERDİ

Mütefekkir - Yazar

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür
Efendimsin cihânda i’tibârım varsa sendendir...

Vefâtının 20. yılında Sâmiha AYVERDİ

E-posta Yazdır PDF

Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Kara
Konu: Vefâtının 20. yılında Sâmiha Ayverdi
Tarih: 23 Mart 2013 Cumartesi Saat: 16:00
Yer: Köprülü Medresesi, Çemberlitaş

 

Sâmiha Ayverdi'yi Anlamak - Panel

E-posta Yazdır PDF

Ankara Üniversitesi DTCF'de eğitime 2 gün ara verildiği için etkinlik belirsiz bir tarihe ertelenmiştir.

Sâmiha Ayverdi'yi Anlamak

     

10 MUHARREM VE KERBELÂ FÂCİASI

E-posta Yazdır PDF

KUBBEALTI SOHBETLERİ

İSLÂM TÂRİHİ HOCASI PROF. DR. MUSTAFA FAYDA'NIN YAPACAĞI SOHBETİN KONUSU

10 MUHARREM VE KERBELÂ FÂCİASI'DIR.

24 KASIM 2012 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 16'DA KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA MEDRESESİNDE YAPILACAK OLAN SOHBETİ TEŞRİFLERİNİZİ BEKLERİZ.

 

Aziz Mahmud Hüdâî Hazretleri ve Altın Şehir Üsküdar

E-posta Yazdır PDF

Kubbealtı'nda Dursun Gürlek ile Tarih ve Tasavvuf Sohbetlerinin bu ayki konusu Üsküdar'ın mânevî sâhiplerinden "Aziz Mahmud Hüdâî Hazretleri ve Altın Şehir Üsküdar"dır. Köprülü Mehmet Paşa Medresesi'nde 17 Kasım Cumartesi günü saat 16'daki sohbeti teşriflerinizi bekleriz.

 

MİLLETİMİZİ AYAKTA TUTANLAR

E-posta Yazdır PDF

"Üç büyük insan… Vatan ve iman için yaşanan üç hayat… Onlar milletimizin kültür dünyasına büyük eserler bıraktılar. Allah onlardan razı olsun…"

Zeki ÖNSÖZ*

Millet, genellikle aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı soydan gelen ve aralarında dil, din, tarih, sanat, töre, dünya görüşü ve ülkü birliği bulunan insanlar topluluğudur.(1).

Dikkat edilirse, milleti belirleyen özelliklerin çoğu kültürle ilgilidir. Kültür, maddî ve mânevi değerlerin bütünüdür. Millî kültür ise; ”Bir millet tarafından kendi tarihi boyunca, düşünülmüş veya uygulama sahasına konulmuş, maddî, fikrî ve manevî hayat formlarının ve değerlerinin tümüdür.”(2)

Bir toplumda yaşanan hızlı değişmeler, kültür değişmelerine neden olur. Millî kültürün kesintiye uğraması, kültür buhranı ve kimlik bunalımını doğurur. Kendi özgün kültürünü kaybeden bir toplum, ayakta kalma gücünü kısaca benliğini kaybeder.

Türk toplumunda son iki yüz yılda Batı’ya benzemek uğruna bütün değerler altüst edilmiştir. Savaş meydanlarında Batı emperyalizmine karşı vatanını korumak için kanını, canını veren Türkler, kültür emperyalizmi karşısında çaresiz kalmışlardır. Kapıdan kovduklarımız bacadan evimize girmişlerdir. Bu kırılma döneminde Türk toplumuna kendi tarih ve kültürünü kaynak gösteren ve ”Kendine dön!” diye haykıran kültür adamlarımız, yeni, millî bir uyanışın öncüsü olmuşlardır. Onlar ortaya koydukları eserlerle eski kültürümüzle yeni kültürümüz arasında köprüler kurarak, milletimizi ayakta tutanlardır. Bu öncüler kafilesinden olup toplumumuza yeniden bir diriliş ruhu kazandıran üç büyük insan bu yazımızın konusudur. 

Samiha Ayverdi : Büyük edebiyatçı, tarihçi, terbiyeci, düşünür

1905-1993 yılları arasında İstanbul’da yaşadı. Roman, hikâye, tahlil, tarih, hâtıra, deneme, biyografi ve inceleme türünde 30′u aşkın eser yazdı. Türk toplumunda yeterince tanınmamasının nedeni, eserlerini kendine yabancılaşan bir toplumda yozlaşmadan yazmış olmasıdır .

Samiha Ayverdi’nin sosyal fikirleri, çağdaş bir İslâm-Türk ruhunun, tasavvufla olgunlaşmış bir halde topluma hız verici bir fikir haline konulması diye özetlenebilir. Ona göre maddî kalkınmanın yanı sıra bir de manevî, ruhani yükseliş vardır ki, çağımızın insanı hem geçmişe bakmak hem de geleceğin ufuklarına yönelmek suretiyle bu yücelişe erebilir.(3)

Devamını oku...
 

Samiha Anne'nin zarafeti

E-posta Yazdır PDF

Hasan Celal Güzel

'İslâm Kürsüleri'

Sevgili okuyucular, bu pazar sohbetinde sizlere iman ve mefkûrenin ne derece önemli olduğunu; inanan insanların imkânsız gibi görünen işleri nasıl başardıklarını gösteren 'İslâm Kürsüleri'nden bahsetmek istiyorum.

Siz de ev kadını mısınız?
Efendim, bizim '68 Kuşağı'na hep solcu nazarıyla bakılır.
Halbuki o sırada Mülkiye'de, 'milliyetçi-muhafazakâr' ve liberal hürriyetlerden yana kadrolar da vardı.
Merhum Osman Yüksel Serdengeçti'nin yeğeni Emine Yüksel (Bağlı) da bizim en sevdiğimiz arkadaşlarımız arasındaydı.
O zaman, 'Hür Düşünce Kulübü'nü kurmuş, ayrıca 'Türk Müziği', 'Türk Kültürü' gibi kulüp ve dernekler tesis etmiştik. Emine, Samiha Ayverdi Hanımefendi'ye bağlanmıştı. O'nun tavsiyesi ile Ankara'da, 1966'da 'Ev Kadınları Derneği'ni kurduk.
Daha ziyade ev hanımlarına hitap eden, millî ve manevî değerlerimizi, kültür ve san'atımızı mevzu edinen, milliyetçi-muhafazakâr bir dernekti.
Derneğin kuruluş çalışmalarında Emine'ye, merhum Sabahattin Atahan, Esat Güçhan, Mehmet Keçeciler gibi yakın arkadaşları olarak bizler de yardım etmiştik.
Bir defasında derneğe gelir sağlamak için bir Zeki Müren konseri hazırlamıştık. Rahmetli Zeki Müren, sahneye çıktığında yüzlerce ev hanımı arasında bizim Esat Güçhan ile Sabahattin Atahan'ı görüp, 'Siz de ev kadını mısınız beyler?' demişti.

Samiha Anne'nin zarafeti
Efendim, yıllar sonra Samiha Anne'yle ben de tanıştım. Türkçe'yi bu kadar güzel kullanan, Osmanlı-Türk kültürüne bu derece derinlemesine vâkıf olan birisine daha önce rastlamamıştım. Aslında o câmiadaki herkes birer Samiha Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi, Nihat Sami Banarlı idi. Nedense Samiha Anne'yi hep 'Âbide Şahsiyetler' isimli eserindeki 'Rüveyda Hanım'a benzetmişimdir. Samiha Anne'yi, 1993'te vefatından kısa müddet önce Fatih'teki evinde ziyaret etmiştim. Bana o mecalsiz hâline bakmadan, Yahudilerin Türkiye'deki faaliyetlerini arttırdıklarını şikâyet ederek dikkatimi çekmişti. O'nun hakkında yazacak çok güzel şeyler var ama bizim yazı işlerinin vuruşları saymasından kurtulamıyoruz ki... Emine Bağlı anlatmıştı:
Kendisinin kurdurmasına rağmen, 'Ev Kadınları Derneği'nin İstanbul Şubesi'nin açılışı için Ankara'dan yazılı izin istemiş. İslâm ve Türk kültürüne hizmet eden bu zarif gönül dostuna rahmet diliyorum.

devamını oku >>>

 

Sâmiha Ayverdi Düşüncesi

E-posta Yazdır PDF

Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlilerinden Emine Gözde Özgürel KÖK EDEBİYAT GÜNLERİNDE "Sâmiha Ayverdi Düşüncesi"ni anlatacak.

4 Kasım 2012, Saat: 15:00
Adres: Bayındır I sok. No:11/13 Kültür Apartmanı Kat 4 (Olympos Cafe) Kızılay/ANKARA

 


Sayfa 5 - 7