Kölelikten Efendiliğe

Kategori: Diğer Kitapları

Yazar:         Sâmiha Ayverdi

Yayınevi:     Kubbealtı Neşriyat

"Bu risâle, İslâmla şereflenmiş her Müslüman milletin kitabıdır ve îlâ-yı kelimetullaha dâvettir."

"Ey Merd-i meydanlar! Çıkın ortaya.. Uyandırın İslam âlemini.. Çığ gibi büyüye büyüye üstümüze yürüyen tehlikeleri görmezden gelmek ve rahat döşeğimizde istirâhata  varmak haram bize.. İslâm'ın kıyâmetini koparmak için el ele vermiş şer kuvvetleri, asırlardır pusudan çıkıp çıkıp bizi hançerlemekte.. Onlara, daha nice zaman göz yumacak, karşı koymayacaksınız?"

"Köle olmayı becere bilmek, efendiliğe götürür.
Bu köleliği kime yaptığımız önemlidir.
Nefsimize mi?
Allaha mı?"